Barn av innsatte

Barn av innsatte er et tilbud for barn som har en forelder i fengsel. Hvert år opplever 6000 – 9000 barn i Norge å få en forelder i fengsel. Barne- og familiearbeidet i FRI ønsker å gi god og nyttig informasjon til barn og unge som har en mamma eller pappa i fengsel.

Mange barn og unge har mange spørsmål rundt hva et fengsel er, om det er flere som har en forelder i fengsel og om hvordan det er å besøke mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og mister kontakten med den fengslede forelderen. Det kan ofte være både skyldfølelse og skam knyttet til det å ha en forelder i fengsel.

Barn av innsatte i Drammen tilbyr følgetjeneste, familieaktiviteter, foreldreveiledning og samtaler – både for barn(a) og foreldrene. Alle tilbud/tjenester er gratis.

Tilbud for barn som har en forelder i fengsel:
– Familieaktivitet annen hver uke. F.eks.: Kino, bowling, turer, klatring, teater eller sportsaktiviteter. Deltakelse på aktivitet er gratis.
– Åpen kveld hver onsdag fra klokken 15.30 til 20.00. Her kan du stille spørsmål om hvordan det er i fengsel, snakke om hvordan du har det eller det du selv ønsker omhandlende det å ha en forelder i fengsel. Barn av innsatte kan også kontaktes på telefon eller e-post.
Følgetjeneste.

Tilbud for voksne med barn som har en forelder i fengsel:
– Familieaktivitet annen hver uke. F.eks.: Kino, bowling, turer, klatring, teater eller sportsaktiviteter. Deltakelse på aktivitet er gratis.
– Følgetjeneste for barn som skal på besøk til forelder i fengsel.
– Foreldre, – og familiesamtaler.
– Informasjon om fengsel, barn med forelder i fengsel og deres behov, reaksjon osv.
– Bistand i kontakt med skoler og aktuelle instanser barn(a) er i kontakt med.

Tilbud for andre aktører:
– Informasjon og foredrag om hva som er viktig for barn med en forelder i fengsel. Dette gjør vi på skoler, i fengsler, BUP eller for andre aktuelle aktører som ønsker og har nytte av det.

Til deg med en forelder i fengsel

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt