Bo- og oppfølgingstiltak

for enslige mindreårige flyktninger

Bo- og oppfølgingstiltak er et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-19 år. En enslig mindreårig flyktning er en flyktning under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Bo- og oppfølgingstiltak drives i regi av Kirkens Bymisjon Trondheim på oppdrag for Trondheim kommune.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt

Kontaktperson