Bo-team

Kirkens Bymisjons Bo-team bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egnet og varig bolig.

Bo-team arbeider for å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i bolighjelpetilbudet.

Vi vektlegger et fokus på det boligsosiale arbeid: Å skaffe mennesker tak over hodet er ofte den ”letteste” delen av arbeidet. Utfordringene kommer når man må bistå brukerne med etablering, økonomiske utfordringer eller bo-oppfølging på grunnlag av en mangel på kunnskap om hvordan man bor. Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er derfor helt avgjørende i vårt arbeid.

Tiltaket er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon.

Bo-teamets arbeid og målsetninger

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast/eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i vårt samfunn.

 • Bo-teamet har som mål å bidra i både små og store sammenheng med boligsosialt arbeid. Bo-teamet bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egent og varig bolig. Teamet jobber individuelt og strukturelt med å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.
 • Bo-team vektlegger å ha fokus på det boligsosiale arbeid som gjøres. Det å skaffe mennesker tak over hodet er ofte den ”letteste” delen av arbeidet. Utfordringene kommer når man må bistå brukerne med etablering, økonomiske utfordringer eller bo-oppfølging på grunnlag av en mangel på kunnskap om hvordan man bor. Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er derfor helt avgjørende. Om ikke disse tingene er på plass, har vi erfaring at det nyetablerte boligforholdet snart kan ryke igjen.
 • Brukerne får tett og individuell oppfølging med både et kort og langtidsperspektiv. Bo-teamet jobber aktivt med og for deltagerne i prosjekt FRI, i treningsboligen og ute i pilotleiligheter.

Trenger du hjelp fra Bo-teamet?

Har du behov for hjelp til å finne bolig eller har andre boligrelaterte utfordringer – ta kontakt med NAV Tønsberg. De kan henvise saken videre til oss.

Om teamet

Bo-teamet har 4 årsverk fordelt på en faglig teamleder og tre miljøterapeuter. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold (SKBV) har inngått en anbudskontrakt med Tønsberg kommune på 2 årsverk med start 01.04.13. De resterende 2 årsverkene vil jobbe med Bo-teamets øvrige prosjekter, som støttes økonomisk av Husbanken Region Sør og midler fra blant annet Helse Direktoratet.

Bo-teamet har fått kompetansemidler fra Husbanken til prosjektene

 • Bo-team UNG
 • Bo-team FRI
 • Bo-oppfølgingsnettverk i Vestfold.

I Bo-team UNG vil unge mellom 18-25 år få muligheten til tettere oppfølging med blant annet opplæring og veiledning i boligrelaterte saker. I Bo-team FRI vil fokuset være å videreutvikle og utvide FRI til å kunne gjelde innsatte i hele Vestfold fylke. Med Bo-oppfølgings nettverket vil Bo-teamet ha regien i å etablere et arbeidsnettverk for bo-oppfølgere i Vestfold. Nettverket er ment til å bli en arena hvor man gir og får inspirasjon og kompetanse med bo-oppfølging som arbeid og boligsosialt arbeid generelt.

Bo-teamet ønsker å benytte seg at intern kompetanse på tvers av prosjektene. Vi mener dette hjelper oss i å gi et helhetlig sosialfaglig tilbud til medlemmer og brukere. Samtidig vil vi fortsette å jobbe for at boligsosialt arbeid får oppmerksomhet og utvikler seg som fag.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt

 • Besøksadresse:

  Storgaten 7, 3101 Tønsberg

  Se i kart

Kontaktperson