Bo-team

Kirkens Bymisjons Bo-team bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egnet og varig bolig.

Bo-team arbeider for å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i bolighjelpetilbudet.

Vi vektlegger et fokus på det boligsosiale arbeid: Alle skal kunne bo trygt og godt i egen bolig og med riktig hjelp kan alle bo. Bo-team bistår med å fremskaffe egnet bolig sammen med den enkelte. Videre starter arbeidet med å få den enkelte til å mestre sin hverdag i egen bolig gjennom bo-oppfølging.

Tiltaket er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon og er primært rettet mot personer tilhørende Tønsberg.

Bo-teamets arbeid og målsetninger

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast/eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i vårt samfunn.

 • Bo-teamet har som mål å bidra i både små og store sammenheng med boligsosialt arbeid. Bo-teamet bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egent og varig bolig. Teamet jobber individuelt og strukturelt med å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet. 
 • Bo-teamet bistår med blant annet kartlegging av ressurser, bistå med kontakt mot offentlige kontorer og øvrige hjelpeapparat, økonomisk og praktisk veiledning. 
 • Brukerne får tett og individuell oppfølging med både et kort og langtidsperspektiv. Vi har fokus på å være fleksible og tilgjengelige for den enkelte.

Trenger du hjelp fra Bo-teamet?

Har du behov for hjelp til å finne bolig eller har andre boligrelaterte utfordringer – ta kontakt med NAV Tønsberg eller annen kontaktperson i Tønsberg kommunen. De kan henvise saken videre til oss. Du kan også ta direkte kontakt med oss i Bo-team for kartleggingssamtale.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt

Adresse

 • Besøksadresse:

  Storgaten 7, 3101 Tønsberg

  Se i kart

Kontakt oss

 • Anne Louise Holmen, virksomhetsleder

  Telefon: 918 51 977
  E-post: annelouise@skbv.no

 • Juliane Herzog

  Tlf: 45874033

 • Inger Grefstad

  Tlf: 45973965