Brua

bolig med bistand for rusavhengige i LAR

Brua er Kirkens Bymisjons bo- og rehabiliteringsenhet i Bodø for rusavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Brua er for rusavhengige med samtidige lidelser, og det forutsetter at beboer er tilmeldt LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Tiltaket er i utgangspunktet ment å være et botilbud med varighet inntil tre år, med mulighet til forlengelse etter behov.

Botilbudet representerer R'en i LAR og tilbyr botrening og omsorg, samt hjelp og motivering i de ulike fasene av rehabiliteringen. Målet med Brua er å stabilisere, skaderedusere, og motivere for behandling innenfor spesialisthelsetjenesten.

Vi er i god posisjon til å fungere som ettervernstilbud for tidligere beboere som har behov for oppfølging etter endt behandling.

Vi har et sterkt fokus på aktivitet i hverdagen, og målsetting om å yte hjelp til selvhjelp.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Bodø

Vår visjon er at alle mennesker i Bodø skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

Hva gjør vi i Bodø

Kontakt

Kontaktperson

  • May Hege Kaspersen, leder Brua

    Telefon: 75 58 48 10 / 93 03 38 71

Adresse