ByBo

boligsosialt ressurssenter i Trondheim

ByBo bidrar til å stabilisere vanskeligstilte menneskers eksisterende boforhold eller bistår med å etablere et nytt. Målet er å bedre livsvilkårene til enkeltmennesker i Trondheim.

Kirkens Bymisjons boligprosjekt retter seg mot personer som

 • er uten bolig,
 • opplever bosituasjonen som uholdbar,
 • står i fare for å miste boligen sin,
 • strever med å bo stabilt og godt.

ByBo kan bistå den enkelte med

 • ansvarsavklaring ved vedtak,
 • bekymringsmeldinger til rette offentlige myndighet,
 • koordinering av samarbeid med hjelpeapparatet,
 • hjelp til skriving av søknader,
 • deltakelse på møter med offentlige instanser, fastlege, advokat, m.m,
  hjemmebesøk.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt

 • Besøksadresse

  Schultzgate 8, 7013 TRONDHEIM

  Se i kart
 • Postadresse

  ByBo v/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim
  Postboks 129 Sentrum
  7400 TRONDHEIM

Kontaktpersoner