Bymisjonskapellet i Tromsø

Nattverdsbordet og matbordet hører sammen!

Kirkens Bymisjon i Tromsø sitt kapell ligger i kaféen, og kaféen befinner seg i kapellet. De to rommene beveger seg over i hverandre og vi er ikke så opptatt av hvor det ene begynner og hvor det andre slutter.

Ved alteret er du velkommen til å tenne lys for noe som berører deg. Her er rom for sinne, klage, bønn, stillhet og glede. Hele deg – hele livet.

Kapellet er også, i tillegg til å være vigslet av vår egen biskop, vigslet til bruk som russisk-ortodoks kirke - som Hellige Nikolai kapell. Ortodokse gudstjenester feires ved besøk av prest fra Trondheim.

Hver tirsdag kl. 14:00 er det Hverdagsbønn i Bymisjonskapellet. Midt i en travel hverdag kan du komme til kapellet, sette deg ned, synge en salme, be en bønn, tenne et lys eller bare være stille i Guds nærvær. Hverdagsbønn ledes av bymisjonspresten og varer ca 15 minutter.

Ta kontakt dersom du er interessert i mer informasjon om å avholde gudstjeneste i kapellet.

Hele deg – hele livet

Åpen kirke

I våre åpne kirker kan du tenne lys, be, møte andre mennesker og finne fellesskap, søke ly, få et måltid eller en kaffekopp. Våre kirker er møtesteder for mennesker i byen.

Les mer om Åpen kirke

Tromsø

Kirkens Bymisjon Tromsøs visjon er at alle i byen vår erfarer respekt, omsorg og rettferdighet.

Hva gjør vi i Tromsø

Kontakt

  • Adresse

    Parkgata 22, 9008 Tromsø

  • Bymisjonsprest Eigil Granhøy Torkelsen

    Tlf: 77 68 48 88

    Mail: eigil@bymisjontromso.no