Bymisjonssenteret i Haugesund

Bymisjonssenteret er Kirkens Bymisjons storstue og møteplass på Haugalandet. Vi inviterer til fester i forbindelse med høytider og har ofte kulturarrangementer. Hver søndag åpner vi dørene for fattige tilreisende.

Faste tilbud på senteret:

Gjestebud: Mange av de mennesker vi treffer i vårt arbeid lever vanskelige liv og har et svakt nettverk. Høytidene oppleves ofte spesielt tunge. Vi inviterer derfor til ulike gjestebud i forbindelse med høytidene, der god mat og fellesskap står i fokus. Selve julaften inviterer vi mennesker i rus- og gatemiljøet i Haugesund til feiring på Bymisjonssenteret.

Gateprester: Vi har tre frivillige gateprester som blant annet inviterer til kveldsmesser i Skåre Kulturkirke og morgenbønn i Festivalkapellet på Indre Kai.

For fattige tilreisende: Hver søndag åpner vi dørene for fattige tilreisende. Her møtes frivillige og gjester til sosialt samvær og varm middag. Vi har også tilbud om dusj, klesvask og lån av PC.

Kulturarrangementer: Med jevne mellomrom inviterer vi til konserter eller andre kulturarrangementer på Bymisjonssenteret, Kulturkirken Skåre eller i sentrumsgatene. Itillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og aktører om kulturarrangementer andre steder i byen.

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Haugesund

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Haugesund. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Haugesund

Kontakt

Adresse

Kontaktperson