Bymisjonssenteret i Sola

kafé og møteplass

Bymisjonssenteret på Sola er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon i Stavanger og Sola kommune. Planlagt oppstart av kafeen er tidlig i 2018.

Bymisjonssenteret på Sola skal ta utgangspunkt i et kafélokalet. Dette skal være en kafé og møteplass for dem med mye tid og lite penger.

Målsetning er å gi innbyggerne i Sola kommune en trygg sosial arena, hvor ulike aktører kan tilby sine tjenester, og sammen legge til rette for et best mulig tilbud, og en økt livskvalitet.

Kaféen skal være et sted man kan stikke innom for å slå av en prat og drikke en kopp kaffe. Et sted hvor man blir sett og respektert, hvor det er rom for alle.
Hver ukedag vil det være åpne dører og mulighet til å kjøpe et rimelig måltid.

Frivillige medarbeidere vil være en viktig del av driften av kaféen og skal være med på å skape et godt miljø.

I tillegg til å skape et felleskap, vil Bymisjonssenterets funksjon være å gjøre etablerte tilbud og tjenester bedre, og mer tilgjengelige for målgruppen sin.
Her vil ulike aktører ha faste dager hvor de er tilstede i lokalet og tilgjengelige for dem som er interessert.

Kafeer og aktivitetshus

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Les mer om Kafeer og aktivitetshus

Sola

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Sola.

Hva gjør vi i Sola