Demokratiskolen

for kvinner som er nye i Tromsø

Kjernen i virksomheten på Demokratiskolen er Kreativt verksted, et lavterskeltilbud til kvinner som er nye i Tromsø og ofte også nye i landet vårt.

På Demokratiskolen møtes kvinner fra mange steder i verden, med ulike livshistorier og behov, til sosialt samvær og ulike aktiviteter hver onsdag ettermiddag mellom kl. 13:30 og 19:00.

Av og til drar vi på tur sammen, går på en utstilling eller er med på noe annet som gjør oss bedre kjent med byen

Ta kontakt med for mer informasjon!

Demokratiskolen har en målsetting om å være:

  • Et sted hvor kvinner kan møte andre kvinner og skape seg et nettverk
  • En møteplass for kvinner, som skal skape glede og personlig vekst
  • Et sted å praktisere norsk språk og utvide innsikten i norsk samfunnsorganisering og demokratiforståelse
  • Et sted å dele et godt måltid
  • Et sted for å bli sett og hørt og ha samtaler i trygge omgivelser
  • Et sted å dele opplevelser og skape inspirasjon
  • En arena hvor det skapes kontakt og samhandling mellom norske kvinner, flyktninger og innvandrerkvinner

Flerkulturelt arbeid

Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

Les mer om Flerkulturelt arbeid

Tromsø

Kirkens Bymisjon Tromsøs visjon er at alle i byen vår erfarer respekt, omsorg og rettferdighet.

Hva gjør vi i Tromsø

Kontakt

  • Åpningstider

    Onsdag kl. 13:30-19:00