Dyrk

- et prosjekt for innvandrere og flyktninger

Dyrk er et dyrkningsprosjekt i tett samarbeid med Bjellandstrand gård på Tromøya, for våre nye landsmenn.

Vi har utviklet tjenester og produkter i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap.

I sesong (mai til oktober) selges egne dyrkede varer, som grønnsaker og frukt, i og utenfor Kirkens Bymisjons kafé Torvet (Torvet 2). Hele året kan det kjøpes egenproduserte varer som syltetøy, saft og chutney inne i Kirkens Bymisjons lokaler, så sant årets produkter ikke er utsolgt.

Dyrk er et prosjekt under Gateentreprenørene,

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Arendal

Kirkens Bymisjon ønsker å gjøre en forskjell for mennesker i Arendal som er ekskludert i samfunnet vårt, er i en sårbar livssituasjon eller som strever med sine liv.

Hva gjør vi i Arendal

Kontakt

  • Bente Bergseth, prosjektleder (Gateentreprenørene)

    Mobil: 957 42 758

    E-post: bente@skbat.no