Familiehuset Nanna-Marie

Senter for foreldre og barn

Hjelp og støtte til familier i en utfordrende livssituasjon.

Alle mennesker kan oppleve vanskelige perioder i livet. I slike situasjoner kan det være godt å få hjelp og støtte for å kunne mestre hverdagen.

Familiehuset er et senter for foreldre og barn og gir et heldøgnstilbud til familier der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.

FAMILIEHUSET TILBYR:

• Et barnevennlig miljø
• Hjelp til å snu en negativ utvikling
• Kvalifisert oppfølging – fagfolk tilstede hele døgnet
• Egne 2-roms leiligheter
• Beskyttelse og trygghet
• Kunnskapsformidling
• Gruppetilbud og individuell oppfølging
• Home-Start
• Barnehageplasser

Vi tar også imot gravide og familier i akutt krise.

Familiehuset er en del av barnevernets forebyggende tilbud, er frivillig og basert på samtykke fra foreldrene og de barna som er store nok til å samtykke i oppholdet. Senteret er primært et forebyggende barnevernstiltak etter Lov om barneverntjenester, § 4-4.2.ledd, men tar også imot familier i henhold til Sosialtjenesteloven §4-2 d.

Alle ansatte i Familiehuset har lang praksis og minimum treårig relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning. De ansatte har turnustjeneste med arbeid hver tredje helg.

Visjon og verdier

Kirkens Bymisjons visjon er  at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

De sentrale verdiene organsiasjonen bygger sitt arbeid på er verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet, håp og tro.

Vi har fokus på fleksibilitet, skreddersøm og tilpassede løsninger i alt vårt arbeid. Vi skal være opptatt av det som virker og er nyttig for dem vi arbeider med. Våre rutiner, arbeidsmåter og strukturer skal tilpasses de behovene våre beboere har.

Søknad om plass

Klikk her for søknadsinfo!

Barneverntiltak

Les mer om Barneverntiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Familiehuset Nanna-Marie

    Lindbäckveien 51a
    1163 Oslo

    Se i kart

  • Virksomhetsleder: Heidi Brynhildsen

    Mobil: 901 53 528