Følgetjenesten

– for barn med foreldre i fengsel

Følgetjenesten er en gratis tjeneste som tilbyr hjelp med kjøring for barn og ungdom som har en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får besøkt sin forelder.

Det kan være ulike årsaker til barn trenger følge for å kunne besøke en forelder i fengsel. Det kan være foreldrekonflikt, økonomiske årsaker eller at fengselet ligger langt unna barnets bosted. For en del familier kan både økonomi og reisevei gjøre det vanskelig å opprettholde kontakt. I slike tilfeller kan det være at følgetjenesten kan bidra.

For at følgetjenesten skal kunne kjøre/følge til og i fengsel, så krever det at vi må ha én eller flere samtaler med begge foreldrene og barn(a). Dette for å skape både trygghet og forutsigbarhet for alle parter. Følgetjenesten gjennomfører kun besøk der det er til barnets beste.

I første omgang kommer en ansatt fra følgetjenesten på besøk til forelder og barn(a) i hjemmet. Dette for at vi skal bli kjent med hverandre, i tillegg bidrar dette til at barn(a) blir trygge på oss og kan stille spørsmål om det de måtte lure på. Den ansatte reiser også på besøk til den innsatte, for å bli bedre kjent med innsatt og for å gi informasjon om følgetjenesten.
På bakgrunn av dette vurderer vi om følgetjenesten kan være til nytte for barn(a) og dere, og om dere ønsker å benytte vårt tilbud.

Følgetjenesten henter barn(a) og eventuelt omsorgsperson/annen voksen hjemme eller et avtalt sted og kjører til fengselet. Ansatt fra følgetjenesten kan også være med bare barnet eller med alle inn i fengselet – dette avtales etter ønske. Etter besøket kjører vi hjem eller til avtalt sted.
I etterkant vil alle bli fulgt opp og kjørt av samme person ved senere besøk – for å skape forutsigbarhet og trygghet hos barn(a).

Følgetjenesten kjører til følgende fengsler: Hassel, Drammen, Ringerike, Sem, Skien, Bastøy, Hof, Horten og Sandefjord. Henting tilbys på store geografiske områder innen Østlandet.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt

 • Besøksadresse

  Rådhusgata 35,
  3015 Drammen

  Se i kart

 • Postadresse

  Postboks 1000, Bragernes
  3001 Drammen