Foreldreveiledning

Foreldreveiledning tilbys til alle foreldre i Bergen som ønsker å lære mer om å bli trygge foreldre.

Kirkens Bymisjon arrangerer årlige foreldreveiledningskurs. I tillegg tilbyr vi individuelle samtaler og veiledning til familier som bruker noen av våre øvrige tiltak og som midlertidig strever i foreldrerollen. Vi har fagpersoner som veileder, støtter og rådgir gjennom individuelle samtaler, hjemmebesøk og oppfølging over kortere eller lengre tid.

«Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre”

John Bowlby i rapport til WHO i 1951

Foreldrestøtte (familiestøtte)

Les mer om Foreldrestøtte (familiestøtte)

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen