FRI

- bolig, arbeid og rusfritt nettverk

FRI er Kirkens Bymisjons tiltak som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til personer som løslates fra fengsel eller har behov for ettervern etter rusbehandling.

Medlemsskap

Alle medlemmer i FRI får tilbud om fellesarrangementer og motivasjonskvelder. Det er tre former for medlemskap i FRI.

Ukentlige aktiviteter

«FRI er med å bygge det Norge vi alle ønsker oss»

Her er metodeboka om FRI!

Vårt mål: At deltakerne lykkes i tilbakeføringsarbeidet og kan leve et liv uten rus og kriminalitet, med fast bolig, arbeid og nytt nettverk!

Fra outsider til A4

En drøm - rusfrihet

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen