Friminuttet

Friminuttet er Kirkens Bymisjons tilbud til skolebarn i drammensdistriktet. Vi tilbyr blant annet leksehjelp, aktiviteter og et måltid etter skoletid.

Tilbudet retter seg mot barn fra 1.-7. klasse, som har behov for ekstra oppfølging i skolefritiden. Barna hentes på skolen/hjemme og kjøres hjem igjen på kvelden.

Gode og trygge rammer:
Vi er et fristed med trygge voksenpersoner tilstede; avdelingsleder, miljøterapeuter, studenter og frivillige. På Friminuttet opplever barna trygge og gode rammer etter skoletid..

Friminuttet har enkelte aktiviteter i skoleferier og helger, i tillegg til ulike gruppesamlinger – for mødre, foreldre og ungdom.

God dialog:
Friminuttet vektlegger god kontakt med foreldre og andre rundt barna som er på Friminuttet. Vi samarbeider tett med skoler og andre instanser i forhold til tilrettelegging av tiltak for enkeltfamilier/barn.

Forebygging:
Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst og gode opplevelser. Gjennom mestring, kreativitet, fellesskap og kontinuitet skal vi gi barna styrke og kunnskap til å håndtere ulike utfordringer i livet.

Det er gøy å gjøre nye ting!

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt