Holmen

Holmen er en døgninstitusjon i Kirkens Bymisjon som gir tilbud om innleggelse fra to til 90 dager til mennesker med rusproblemer.

Holmen gir et individuelt tilrettelagt tilbud, samtidig som vi forventer at den enkelte klient deltar aktivt i institusjonens gruppeprogram og fellesoppgaver.

Holmen skal i prioritert rekkefølge

 1. bidra til at klienter opprettholder motivasjonen for å endre sitt forbruk av rusmidler før videre behandling
 2. hjelpe med etablering i egen bolig i etterkant av behandling
 3. gi tilbud til dem som trenger rammer og støtte for å holde seg rusfri

Hvordan søke?

Vi tar imot søknader per telefon tirsdager fra kl 9.00 til kl 11.00. Du søker på telefonnummer 22 13 91 40.
Du vil få svar på din søknad samme dag mellom kl. 14.30 og 15.00. Dette gjelder kun telefonsøknader på tirsdager.

Du kan også søke ved å sende inn søknadskjema per post til:

Kirkens Bymisjon Holmen
Postboks 3402, Bjølsen
0406 Oslo

Grunnet personvern ønsker vi ikke tilsendt søknadskjema per e-post.

Utenbys søkere (fra alle kommuner utenfor Oslo) kan ringe 22 13 91 40 hver hverdag for nærmere informasjon og søkning.

Inntak må skje i samarbeid med NAV-Sosialtjenesten.

Søke om opphold på Holmen

Trykk her for søknadskjema!

Rusbehandling

Kirkens Bymisjon har lang erfaring og bred kompetanse innenfor rusomsorg og behandling av rusmiddelavhengighet. I våre virksomheter bistår vi rusmiddelavhengige på veien mot ruskontroll og rusfrihet.

Les mer om Rusbehandling

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

 • Postadresse:

  Kirkens Bymisjon Holmen
  Postboks 3402 Bjølsen
  0406 Oslo

 • Besøksadresse:

  Bergensgata 1
  0468 Oslo

  Se i kart