Home-Start

Familiekontakten Bergen

Home-Start er et internasjonalt støtteprogram for familier med minst ett barn under skolepliktig alder. Hjelpen tilbys i form av regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp, primært i familiens eget hjem. 

Grunnideen bak Home-Start er å støtte familien på det den mestrer, avlaste etter den enkelte families behov og forebygge kriser. Home-Start ledes av koordinatorer som har ansvar for å følge opp familiene som ønsker hjelp, og for å kunne kurse og veilede
familiekontaktene.

En familiekontakt gjennomgår et 30 timers forberedelseskurs. Familiekontaktene kommer hjem til familien, og bidrar med hjelp 2-4 timer hver uke i cirka 6 måneder. Tilbudet er gratis og frivillig. Familien uttrykker selv sine behov, og forholdet skal bære preg av likeverd og respekt.

I Bergen kommune gir Home-Start Familiekontakten tilbud i fire bydeler; Årstad, Laksevåg, Bergenhus og Arna. For familier med kronisk syke barn, barn med nedsatt funksjonsevne eller familier som benytter andre tiltak i avdelingen, tilbys hjelp uavhengig av bydel.

Vil du vite mer om Home-Start Familiekontakten kan du besøke Home-Start Familiekontakten Norge sine nettsider.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, to til fire timer i uken. Kirkens Bymisjon driver avdelinger av Home-Start i flere norske byer.

Les mer om Home-Start Familiekontakten

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

  • Adresse:

    Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen

    Se i kart