Home-Start

Familiekontakten Oslo

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Mange familier opplever at de har et lite sosialt nettverk. Folk flytter oftere og mange barn vokser opp med bare en av foreldrene. Småbarnsfasen er en krevende periode for de fleste. I en slik situasjon kan en familiekontakt tilby støtte, veiledning og praktisk hjelp.

Home-Start Kirkens Bymisjon hjelper familier i bydelene; Stovner, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Ullern.

Vil du vite mer om Home-Start Familiekontakten kan du besøke Home-Start Familiekontakten Norge sine nettsider.

Hvem kan bli familiekontakt?

  • Voksne med foreldreerfaring eller erfaring med barn
  • Alle som har tid og lyst til å bruke 2-4 timer pr. uke sammen med en småbarnsfamilie.
  • du er en ansvarsfull og lyttende person.

Hva får en familiekontakt?

  • Oppleve gleden ved å bety noe for noen
  • 30 timers forberedelseskurs
  • Veiledning og oppfølging
  • Dekket utgifter til transport
  • Treffe andre familiekontakter og familier som mottar hjelp fra Home-Start

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, to til fire timer i uken. Kirkens Bymisjon driver avdelinger av Home-Start i flere norske byer.

Les mer om Home-Start Familiekontakten

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt