Home-Start

Familiekontakten Tromsø

Home-Start Familiekontakten Tromsø (HSF) er et forebyggende familiestøtteprogram der frivillige hjelper småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 3-4 timer i uken.

Home-Start Familiekontakten Tromsø (HSF) er et forebyggende familiestøtteprogram der frivillige hjelper småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 3-4 timer i uken. HASF tilbyer en pustepause for foreldre og er et supplement til det offentlige hjelpetilbudet. Ideen er at familiene kan få en likeverdig støtteperson som har erfaring med barn.

Vil du vite mer om Home-Start Familiekontakten kan du besøke Home-Start Familiekontakten Norge sine nettsider.

En sliten mor med en baby på armen møter meg i døra. En flott mamma med uendelig mye omsorg, men bare så sliten, så sliten. Hun har ikke hatt nattero på fire måneder. Bare det å gå ut å handle er en utfordring. Baby og varer skal ut av bilen. Husvask, klesvask og matlaging blir et ork. Hun er alene og har ingen å dele sorger og gleder med. Og hvem skal ta seg av storepia, og kanskje gjøre noe hyggelig ilag med henne? Hvor skal mamma hente krefter fra?

Da er det godt å kunne fortelle om Home- Start Familiekontakten. Vi tilbyr en frivillig familiekontakt, som er motivert til å hjelpe akkurat denne mammaen. Familiekontakten kan komme hjem til henne og gjøre akkurat det hun har behov for, på det tidspunktet som passer best for familien.

«Æ ønske mæ alt som kan gjøre livet litt lysere», sier mammaen. Uten at hun vet det, er det hun sier et godt bilde på hvordan Home-Start Familiekontakten fungerer; Et tilbud om praktisk og emosjonell støtte til familier som sliter, og som har minst ett barn under skolepliktig alder.

Hvilke familier søker støtte hos oss?

Mange familier har lite sosialt nettverk, mor og/eller far trenger noen å dele sorger og gleder med i hverdagen, aleneforeldre, slitne og/eller syke foreldre. Noen familier har kronisk syke barn, eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan være familiekontakt?

  • du har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig.
  • du har foreldreerfaring, eller erfaring fra arbeid med barn
  • du er en ansvarsfull og lyttende person.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, to til fire timer i uken. Kirkens Bymisjon driver avdelinger av Home-Start i flere norske byer.

Les mer om Home-Start Familiekontakten

Tromsø

Kirkens Bymisjon Tromsøs visjon er at alle i byen vår erfarer respekt, omsorg og rettferdighet.

Hva gjør vi i Tromsø

Kontakt