I jobb

I jobb i Fredrikstad gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid en mulighet til å utføre betalt dagsarbeid.

Mellom rusavhengighet og rusfrihet er det dager man kan jobbe, og dager hvor livet krever andre ting. Tilsvarende hvis psykiske lidelser er en utfordring.

Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst. Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter. Eksempler på oppdrag: Flytting, rengjøring, snømåking, maling, hagearbeid og andre vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Fredrikstad

Vi vil et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og opplever at man er like mye verdt, selv om vi er ulike og har ulike utfordringer.

Hva gjør vi i Fredrikstad

Kontakt

  • Besøksadresse

    Dammyr 20-24, 1606 Fredrikstad

    Se i kart
  • Postadresse

    Postboks 441, 1601 Fredrikstad

Kontaktperson