I jobb

I jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid en mulighet til å utføre betalt dagsarbeid.

Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst. Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter. Eksempler på oppdrag: Flytting, rengjøring, snømåking, maling, hagearbeid og andre vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Moss

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Moss.

Hva gjør vi i Moss

Kontakt

Kontaktperson