I jobb

I Jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstreningstilbud for rusavhengige og personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Odda.

Som lavterskeltilbud tilbyr vi høy grad av fleksibilitet til våre arbeidere. Det skapes en arena som gir rusavhengige personer mulighet til å realisere seg som arbeidstaker, uten langsiktige forpliktelser. Tjenesten er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste.

Trenger du hjelp av oss?

  • Vi gjør oppdrag for privatpersoner og bedrifter, som hagearbeid, snømåking og små malejobber.
  • Vi pusser opp gamle tremøbler som blir donert til oss, for å selge disse videre.
  • Vi tar på oss diverse oppgaver for kommunen som bossplukking, rengjøring og skogsrydding.

Priser

Å leie oss koster kr. 200,- pr. time pr. person for privatpersoner. Vi stiller alltid med minst 2 personer.

I Jobb Odda startet opp våren 2012 som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon på Haugalandet og Odda Kommune.

Følg oss på Facebook

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Odda

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Odda.

Hva gjør vi i Odda

Kontakt

Kontaktperson