Leve med hiv

for hivpositive eller berørte av hiv på annen måte

Leve med hiv er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og Kirkens Bymisjon sine andre hiv-tiltak. Leve med hiv ønsker å skape rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer.

Vi inviterer til samlinger der hiv-positive kan snakke åpent om livet sitt, møte andre i samme situasjon og tilbys samtaler og oppfølgning, I samarbeid med Universitets-sykehus Stavanger arrangerer vi halvårlige kurs på Lærings- og mestringssenteret.

Hva kan vi tilby?

  • Fellesskap med andre som lever med hiv
  • Regelmessige samlinger: 4 kvinnegrupper i året: Neste samling: 4.des. kl.19:30-21:00
  • Samtaler med fagpersoner
  • Vi kan også legge til rette for møte med en annen person i tilsvarende situasjon som deg selv.

Vi som arbeider med prosjektet «Leve med hiv» har taushetsplikt. Du kan benytte våre tilbud uavhengig av livssyn.

Leve med hiv-kveldene

Felleskapskvelder for alle hiv positive kvinner, med fokus på de gode samtalene, ut fra hva du er opptatt av. Kvelden består av kveldsmat, åpning, runde og samtale rundt tema og problemstillinger som dukker opp. Det vektlegges trygghet, åpenhet og å dele erfaringer. Du velger selv hvor mye du vil dele av tanker og erfaringer, men du vil garantert treffe noen som har opplevd mye av det samme som deg selv.

Noen kvelder vil vi legge opp til et tema. Da inviterer vi personer med gode kunnskaper og erfaringer på det aktuelle temaet. Ønsket er at det bidrar til økt kunnskap, faglig diskusjon og få svar på spørsmål knyttet til temaet. Informasjon om dette blir gitt etter hvert.

Samlinger:
5.des. 2017 kl.19:30-21:00
6.mars 2018 kl.19:30-21:00
5.juni 2018 kl.19:30-21:00
7.sept. 2018 kl.19:30-21:00

Vi er også tilstede for pårørende

Pårørende kan og ta kontakt med oss og gjøre avtale for et treff. Tanken er at de pårørende skal få svar på noen av sine spørsmål, og at de skal få oppdatert informasjon om hvordan det er å leve med hiv i dag, og hvordan det er å være pårørende til en hiv smittet.

 

Vi samarbeider med Aksept kontaktsenter i Oslo og tilsvarende tiltak i Bergen og Trondheim.

HIV

Hiv-smittede blir fortsatt stigmatisert, mange lever isolert og frykter framtida. Kirkens Bymisjon bidrar med omsorg, kunnskap, testing og hjelp til mestring.

Les mer om HIV

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt

Kontaktpersoner

Adresse

  • Kongsgata 48, 4005 Stavanger
    (1. Etg over Bluebird Kaffebar)

    Se i kart