Louisesgate 30

Borettslag og gründerpark

Louises gate 30 er et borettslag og en gründerpark for og med mennesker med ruserfaring. Vi har mottoet: Hjem. Jobb. Fremtid. Med et trygt hjem og en jobb, tror vi på en bedre fremtid!

Louises gate 30 er en ny måte å tenke rundt rusbehandling, hvor de som selv har erfaring med rus får være med å bestemme hvordan de vil ha det.

Omtrent 50 mennesker som er i spesialistbehandling for rus, har vært involvert i planleggingen av huset. Vi har utfordret dem til å tenke nytt og aktivt være med på å påvirke hvordan Louises gate 30 skal bli, og de har i samarbeid vært med på å fastsette husregler, innredning osv..

For oss er det viktig at de tidligere rus-syke skal få ta ansvar for sine egne liv, og er med på å forme sin egen fremtid. Målet er at dette skal bli den gjeldende måten å tenke rundt rusbehandling på.

Følg oss på Facebook

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt