Mot & Mestring

Mot & Mestring er et tilbud i samarbeid med NAV Trøndelag. Tilbudet har som mål å motivere og støtte ung voksen i alderen 18-30 år inn i arbeidsliv, skole eller annen aktivitet.

Tilbudet tilrettelegges rundt deltakerne individuelt. Vi tar utgangspunkt i deltakerens situasjon og behov, og vektlegger at deltakerne opplever anerkjennelse og mestring. Deltakerne er med på å utarbeide sitt eget opplegg med individuelle mål og planer. Perioden for deltakelse i prosjektet kan variere og styres ut fra hver enkelt`s behov. Prosjektet holder til i lokalene til Omsorgsstasjonen for barn og ungdom (OBU), noe som gir en lett tilgang til OBU`s samtaletilbud.

Tilbudet retter seg mot en ung målgruppe som har behov for tett og helhetlig oppfølging over tid. Deltakerne i Mot & Mestring har sammensatte utfordringer, som angst, depresjon, nedstemthet, lav selvfølelse, ensomhet mm. Dette gjør, og har gjort det, vanskelig å stå i arbeid og skole/lærlingetid, samt deltakelse i og gjennomføring av behandling og/eller ordinære tiltak i regi av NAV.

I Mot & Mestring har vi mulighet for å møte deltakerne i riktig tempo og se på hele hverdagssituasjonen. Eksempelvis jobbe med sosial trening, tankemønster, stabilitet og  struktur i hverdag, rydde og sortere i utfordringer og hindringer mm. Dette gjør vi helhetlig gjennom både samtaler og aktivitet. I tillegg til individuelle opplegg, tilbyr Mot & Mestring deltakelse både i sosiale aktiviteter  og i samtalegruppe. Vi vurderer helheten av dette som viktig i prosessen med å komme inn igjen i samfunn, arbeid, skole mm. Tett samarbeid med NAV skal sikre ungdommene god og helhetlig oppfølging.

Prosjektet benytter Kirkens Bymisjons plattform av frivillige aktiviteter og tilbud. Deltakerne kan prøve seg i ulike frivillige aktiviteter, og kan gjennom dette oppleve mening og mestring. Vi kan tilrettelegge interne praksisplasser og utprøvingsarenaer, samt være med å etablere kontakt og praksis i andre bedrifter.

Oppfølging av barn og unge

Les mer om Oppfølging av barn og unge

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt

Kontaktperson