Myrsnipa samværsted

Myrsnipa er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre i tilfeller der foreldrene ikke har den daglige omsorgen for sine barn.

En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna. Dette kan Myrsnipa tilby ved at samværene foregår i en hyggelig og barnevennlig leilighet.

Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale. På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne og se på barne-TV.

Myrsnipa samarbeider med foreldrene om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna. Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet opprettholdes.

Samværene gjennomføres i Myrsnipas leiligheter i Storgt.7-9 (i huset til Kirkens Bymisjon, med inngang fra St.Olavsgt.).

Myrsnipa tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i barnevennlige omgivelser som er trygge og nøytrale.
 • Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapport der dette etterspørres.
 • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
 • Samtaler med barn og foreldre.
 • Myrsnipa har stor fleksibilitet. Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger.

Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene eller annen offentlig instans.

Målgruppen for Myrsnipa er:

 • Barn som er under barnevernet hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
 • Barn med foreldre hvor rettsystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
 • Barn med en eller begge foreldre i fengsel.
 • Barn med foreldre som er i så store konflikter at den ene part krever tilsyn for at samvær skal kunne finne sted.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt

 • Besøksadresse

  Storgaten 7, 3126 Tønsberg

  Se i kart
 • Postadresse

  Myrsnipa,
  postboks 421,
  3101 Tønsberg

Kontaktperson

 • Anne Guri Amundsen, virksomhetsleder

  Tlf: 33 01 66 60

  Mob: 47970043

  E-post: anneguri@skbv.no