Natteravnene

Stavanger sentrum

Natteravnene er synlige og tilstede der barn og unge ferdes på kveld og nattestid i helgene. Vi tilbyr omsorg og hjelp til de som trenger det. I Stavanger sentrum er ravnene ute hver fredag og lørdag fra kl. 21:30 - 02:00.

Tanken bak natteravnene er at vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er. Som natteravn får en god kunnskap om byen og miljøet der en går natteravn. Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger og regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

"Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom...." Fra St.meld. nr. 42: Politiets rolle og oppgaver

Natteravnene i Stavanger sentrum

Natteravnene i Stavanger sentrum er mellom 18-77 år, både med og uten barn, besteforeldre, studenter, osv. Vi har 4-7 natteravner ute fredag og lørdag fra kl 21:30 til 02:00, uansett vær og vind.

Natteravnene:

  • bidrar til en bedre oppvekst for barn og unge
  • reduserer vold, hærverk og kriminelle handlinger
  • øker tryggheten for alle

Som natteravn får du:

  • en meningsfull fritidsaktivitet
  • frisk luft og mosjon
  • et sosialt og hyggelig fellesskap

Vi tar gjerne i mot flere frivillige natteravner som ønske å bidra!

Bli frivillig i Kirkens Bymisjon

Følg oss på Facebook

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt

Kontaktperson