Ny Giv

Ny Giv er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon, som skal bidra til at mennesker i Bodø med utfordringer innen rus og psykiatri knytter nye bekjentskaper gjennom aktiviteter.

I Ny Giv fokuserer vi på aktivitet som del av en rehabiliteringsprosess.

Deltakerne hos oss velger en aktivitet de ønsker å lære seg eller utvikle seg i. Vi sørger så for en veileder med kompetanse på området, som følger opp deltakeren èn gang i uken over en periode. I denne prosessen er målet at deltakerne utvikler sosiale relasjoner og nye ferdigheter på den valgte aktiviteten.

Ut av rusmiljøet – inn i nye nettverk

En av våre hovedmålsettinger er at deltakerne bryter med rusmiljøet og finner veien inn i nye sosiale nettverk. Vi bruker derfor å jobbe mot at deltakerne blir del av etablerte klubber og foreninger i Bodø der de kan treffe andre med de samme interessene.

Vi har rundt 30 deltakere årlig, og over 40 veiledere er engasjert i tiltaket. I 2015 har vi et økt fokus på unge og øremerker 15 plasser til de under 30 år.

Den viktige veileder-rollen

Veilederne i Ny Giv tegner kontrakt med Kirkens Bymisjon på timesbasis, på bakgrunn av deres kompetanse på aktiviteten vi etterspør. Lønn betales ut i form av honorar. Det vil også foreligge skriv om taushetsplikt. Det er høy grad av fleksibilitet, veileder og deltaker gjør deres ukentlige avtaler når det måtte passe dem med oppfølging fra koordinator underveis.

Aktivitetstiltaket startet opp i 2001, og er i dag en fast del av Kirkens Bymisjons arbeid i Bodø.

Arbeidsfelt mangler

Les mer om

Bodø

Vår visjon er at alle mennesker i Bodø skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

Hva gjør vi i Bodø

Kontakt

Kontaktperson