Oasen

Oasen er et av Kirkens Bymisjons tilbud til ungdom i Drammen. Vi tilbyr blant annet leksehjelp og en sosial arena.

Tilbudet retter seg mot ungdom fra 7.-10. klasse, som har behov for en egen arena og ekstra oppfølging.

Pr. 1.9.2014 tar ikke Oasen inn nye medlemmer.

Arbeidsfelt mangler

Les mer om

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt