Opp og hopp

Opp og hopp er rettet mot ungdom mellom 18 og 25 som har falt ut av og som står langt utenfor et utdannings- eller arbeidsløp.

Tiltaket vil ha en ramme på inntil seks ungdommer i prosjektet til enhver tid. Dette prosjektet er et motivasjonstilbud rettet mot ungdom i faresonen, for å forhindre at de skal forbli utenfor det ordinære samfunn og arbeidsliv. De hovedmotivasjonsskapende aktivitetene i prosjektet er arbeidsaktivitet knyttet opp til butikk og verkstedproduksjon, treningstilbud, botrening med mestringskompetanse på hverdagsrutiner og gruppebaserte aktiviteter som turer og kulturtilbud.

Ungdommen i prosjektet blir rekruttert inn gjennom Opplæringskontor, Rus/Psyk/oppfølgingsteam i kommunen, NAV og vårt eget Bo team i Kirkens Bymisjon. Ungdommen inn skal ikke være omfattet av/være i et annet arbeidsrettet tiltak men tenkes klargjøres for det i prosjektet.

Kafeer og aktivitetshus

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Les mer om Kafeer og aktivitetshus

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt