Oppsøkende team

for mennesker med rusrelaterte lidelser

Kirkens Bymisjons oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.

De ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere, og vi arbeider helsefremmende og skadereduserende. Vi har som mål å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning, og tilbudet er gratis.

Hva kan vi bidra med?

  • Individuell helse- og sosialfaglig oppfølging
  • Følge og koordinering i det ordinære hjelpeapparat
  • Veiledning og rådgivning

Teamet arbeider oppsøkende i Vågsbunnen og på midlertidige botilbud, og kan også besøke den enkelte hjemme.

På Oppsøkerbasen i Hollendergaten 15 har vi undersøkelsesbenk og utstyr for helsevurderinger, sårstell og lignende. I tillegg er teamet tilgjengelig:

  • På Hallvardstuen daglig
  • På Omsorgsbasen daglig

Utover dette kan oppsøkende team hver dag treffes på Møtestedet i Hollendergaten 13.

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

Kontaktperson