Pårørendeskolen

for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolens målsetting er å gi pårørende til personer med en demenssykdom kunnskap og støtte, samt å gi helsepersonell innsikt i deres situasjon.

Våre kurs er åpne for alle som ønsker å lære mer om demens, og hvilke følger det har for de som blir syke og deres omgivelser.

Skolen drives i samarbeid med Demensforeningen i Oslo og finansieres med midler fra Oslo kommune, Kirkens Bymisjon, Baches Legat og statlige tilskuddsmidler.

Bestill bøker og publikasjoner

«Bestefar på rømmen»

En barnebok om å ha en bestefar med demens

«En dag og en reise»

En bok om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

«Omsorg ved livet slutt»

En bok med veiledning til hjelp i det daglige arbeid med eldre

Eldreomsorg

Kirkens Bymisjon ønsker at mennesker skal erfare at de er hele personer hele livet, at «vi lever – ikke bare overlever.» 

Les mer om Eldreomsorg

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Helgesensgate 62
    0558 Oslo