Pårørendeskolen

for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolens målsetting er å gi pårørende til personer med en demenssykdom kunnskap og støtte, samt å gi helsepersonell innsikt i deres situasjon.

Våre kurs er åpne for alle som ønsker å lære mer om demens, og hvilke følger det har for de som blir syke og deres omgivelser.

Skolen drives i samarbeid med Demensforeningen i Oslo og finansieres med midler fra Oslo kommune, Kirkens Bymisjon, Baches Legat og statlige tilskuddsmidler.

Følg oss på Facebook

Eldreomsorg

Kirkens Bymisjon ønsker at mennesker skal erfare at de er hele personer hele livet, at «vi lever – ikke bare overlever.» 

Les mer om Eldreomsorg

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

Adresse

  • Helgesensgate 62
    0558 Oslo

Kontaktperson