Pilestredet 30

for mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser

Boligene er forbeholdt vanskeligstilte kvinner og menn med utfordringer knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser.

Bygård
Pilestredet 30 er en bygård midt i sentrum av Oslo og ligger vegg i vegg med Blitz-huset. Boligtilbudet består av 8 enkeltleiligheter og to bofelleskap.

Bofellesskap og leiligheter
Hvert bofellesskap består av fire hybler. Hyblene har eget bad, i tillegg til en felles stue og et kjøkken.

Bygården har også 8 enkeltstående leiligheter for enkeltpersoner og par.

Alle har egen bod.

Se bildegalleri fra Pilestredet 30 her >>

Beboerne
Boligene er forbeholdt vanskeligstilte kvinner og menn med utfordringer knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser. De må være tilhørende Oslo kommune.

Hva kan vi tilby
Alle leilighetene er tenkt som varige boliger for dem som ønsker det, og leieforholdet er regulert av en vanlig husleiekontrakt.

Alle som bor i Pilestredet har avtale om boligoppfølging. Vi lager individuelle avtaler tilpasset den enkelte beboer sitt behov.

Huset er bemannet alle dager og kvelder hele året.

Individuelle avtaler
Den individuelle avtalen kan inneholde:
• Avtale om hvor ofte det skal være kontakt og hvordan denne kontakten skal  gjennomføres
• Avtaler om hjemmebesøk
• Koordinering av ulike hjelpetilbud
• Kommunikasjon med den aktuelle sosial- og helsetjeneste
• Økonomi
• Samtaler rundt rusmestring
• Kontakt med familie, samarbeid med øvrige beboere eller andre relevante tema

Avtalen vil kontinuerlig være gjenstand for endringer i forhold til tiltak og mål. Dette for at den skal være mest mulig hensiktsmessig for beboeren.

 

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Vakttelefon 1:

    40027316

  • Vakttelefon 2:

    41075640

  • For informasjon og inntak, kontakt ByBo på tlf 41005760