Rettshjelpsentralen

- fri rettshjelp

Rettshjelpsentralen til Kirkens Bymisjon tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte på St.Hanshaugen hver onsdag kl. 1700-1900.

Rettshjelpstiltaket drives av frivillige jurister.

Vi ser et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og ønsker å bistå ressurssvake grupper som ikke kan få juridisk bistand på annet vis.

Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning i enkeltsaker, og i form av skriftlig partsrepresentasjon. Rettshjelpssentralen hjelper til med alle rettslige problemstillinger, bortsett fra straff- og skatterett. Vi prosedere ikke saker for retten.

Vi har åpent hver onsdag for drop-in kl. 1700-1900. Vi tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte.

Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Eksempler på saker vi kan bistå med er:

 • sosialsaker, trygdesaker og utlendingssaker (vi kan vurdere om det er grunnlag for å klage på offentlig vedtak)
 • husleietvister,
 • krav om lønn og feriepenger, m.m.

Vårt primærmål er å gjøre mennesker i stand til å hjelpe seg selv. Dersom man selv er i stand til å skrive et brev, vil vi derfor bistå med hjelp til å utforme dette, samt råd om innhold.

Rettshjelpssentralen startet driften i sin nåværende form i 2013. Tiltaket drives av rundt 10 frivillige.

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

 • Åpningstider

  Vi har åpent hver onsdag for drop-in kl. 1700-1900. Vi tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte. Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken. 

 • St. Hanshaugen Frivilligsentral v/Rettshjelpsentralen

  Louises gate 30, 0169 OSLO

  Se i kart
 • Telefon

  22 69 86 10