Sofienberghjemmet

Sofienberghjemmet ligger sentralt i Oslo. Med Sofienbergparken rett utenfor døren, kan vi året rundt se og oppleve de ulike årstidene og det yrende livet på Grünerløkka.

«Det åpne sykehjemmet» hos Kirkens Bymisjon tar utgangspunkt i et helhetlig syn på personens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom livet.

Modellen bidrar til personsentrert omsorg og faglig helhetstenkning. Det åpne sykehjemmet tar vare på balansen mellom hensynet til at sykehjemmet skal være et hjem med hjemlige omgivelser og samtidig en helseinstitusjon.

Søk sykehjemsplass i Kirkens Bymisjon

Les mer her

Kulturtilbud

Kulturkvelder

Kulturprogram

Månedlige kulturprogram ved Sofienberghjemmet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilder og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Følg oss på Facebook

Sykehjem i Oslo

Les mer om Sykehjem i Oslo

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Ansvarssykepleiere

    Kveld/helg: 47 46 87 52

    Natt: 47 46 84 53