Prestetjenesten

Sykehjemsprest Anne Jørstad er til stede hver mandag og torsdag og tirsdager i partallsuker. Hun er tilgjengelig for både beboere og pårørende uavhengig av livssyn.

I livets siste år kan det melde seg mange spørsmål og behov for samvær og samtale. Presten besøker de beboerne som ønsker det, og er sammen med dem på deres premisser.

Presten holder andakter og gudstjenester på sykehjemmet hver torsdag. Presten har også et samarbeid med dagsenteret og Engelsborg.

Kontakt