St. Hanshaugen seniorsenter

St. Hanshaugen seniorsenter er et åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger til rette for fellesskap, livsutfoldelse og aktivitet, slik at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem.

Senteret drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag for St.Hanshaugen bydel, og står for et åpent og inkluderende fellesskap der hver enkelt kan ta del ut fra egne ønsker og behov. Mennesket er skapt til fellesskap med andre. Gjennom samvær og deltakelse i aktiviteter ved eldresenteret fremmes vennskap, tilhørighet og sosialt nettverk.

Vi tilbyr ulike kurs, informasjon og koordinering av tiltak, og kulturarbeid, frivilligarbeid, kafé- og servicetilbud, ulike språkkurs og og mange ulike treningstilbud. Vi driver også utviklingsarbeid innenfor forebyggende arbeid.

Det er et nært samarbeid med bydelsadministrasjonen, bydelens hjemmetjeneste, Frivilligsentralen, Eldresenter for døve og døvblinde (aktiviteter mandager og tirsdager) og Sentrum St.Hanshaugen sokn.

Vi er 5 faste medarbeidere ved senteret, som utgjør 4 årsverk og 2 ansatte i prosjektstillinger.

Frivillig innsats er senterets uunnværlige ressurs!  

Bli frivillig!

På St. Hanshaugen seniorsenter, drevet av Kirkens Bymisjon, har nye relasjoner blitt skapt. Pensjonister gir leksehjelp og språkopplæring til enslige mindreårige asylsøkere, som bidrar tilbake med aktivitet, vennskap og søndagsmiddag.

Eldreomsorg

Kirkens Bymisjon ønsker at mennesker skal erfare at de er hele personer hele livet, at «vi lever – ikke bare overlever.» 

Les mer om Eldreomsorg

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Åpningstider

    Mandag til fredag: 09:00 – 16:00

    Middag: 14:00 – 16:00

  • St. Hanshaugen Seniorsenter

    Lovisenberggata 4 E, 0456 Oslo

    Se i kart