Steenstrupsgate 11

for vanskeligstilte kvinner og menn

Boliger forbeholdt vanskeligstilte kvinner og menn med et ekstra behov for oppfølging, som tilhører Bydel Grünerløkka.

Bygård på Grünerløkka
Steenstrupsgate 11 (S11) ligger sentralt, men tilbaketrukket på Grünerløkka. Gården er  en del av et boligkvartal, og deler bakgård med de andre bygårdene rundt. Gården eies av Kirkens Bymisjon og består av 9 leiligheter og et bofellesskap.

Se bildegalleri fra Steenstrupsgate 11 her >>

Bofellesskap og leiligheter.
Bofellesskapet består av tre små leiligheter med eget bad og kjøkkenkrok. I tillegg er det en stor felles stue og kjøkken.

De andre leilighetene har oppholdsrom med en enkel kjøkkeninnredning,  soverom / sovealkove og bad. De har et boareal fra ca 24 til 50 m2.

Alle beboerne har egne boder og tilgang til felles vaskekjeller.

Beboerne 
Beboerne er vanskeligstilte kvinner og menn med et ekstra behov for oppfølging. De må ha tilhørighet til Bydel Grünerløkka.

Hva kan vi tilby
Alle leilighetene er tenkt som varige boliger for dem som ønsker det, og leieforholdet er regulert av en vanlig husleiekontrakt.

De som bor i Steenstupsgate 11 har avtale om boligoppfølging. Ansvaret for oppfølgingen er lagt til Boligsosialt team i ByBo hvor en og en halv stilling er øremerket dette arbeidet.

De ansatte er lett tilgjengelige og er tilstede i en portnerbolig på adressen mellom 8.30 og 15.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Vi lager individuelle avtaler tilpasset den enkelte beboer sitt behov. Avtalene vil kontinuerlig være gjenstand for endringer i forhold til tiltak og mål.

Individuelle avtaler
Den individuelle avtalen kan inneholde:
• Avtale om hvor ofte det skal være kontakt og hvordan denne kontakten skal  gjennomføres
• Avtaler om hjemmebesøk
• Koordinering av ulike hjelpetilbud
• Kommunikasjon med den aktuelle sosial- og helsetjeneste
• Økonomi
• Samtaler rundt rusmestring
• Kontakt med familie, samarbeid med øvrige beboere eller andre relevante tema

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Adresse:

    Steenstrups gate 11, 0554 Oslo

    Se i kart

  • Vakttelefon:

    48862175

  • For informasjon og inntak, kontakt ByBo på tlf 41005760.