SyRom

for fattige tilreisende kvinner

SyRom tilbyr fattige tilreisende kvinner, som livnærer seg ved å tigge, mulighet til å tilegne seg syferdigheter og kompetanse som på sikt kan gi mulighet for arbeid i hjemlandet Romania.

Kursene er ledet av en profesjonell syinstruktør som er bistått av en rumensktalende syassistent og to frivillige med syfaglig kompetanse. Kursene har en varighet på fem uker og gjennom kurset lærer deltakerne å sy enkle produkter med høy kvalitet. Kvinnene får anledning til å delta på kurs for viderekommende dersom de har gjennomført introduksjonskurset på en tilfredsstillende måte.

SyRom ønsker også å være en arena der kvinner som befinner seg i en sårbar situasjon kan oppleve felleskap og mestring i trygge og inspirerende omgivelser.

Prosjekt SyRom er tilknyttet Kirkens Bymisjons arbeid for fattige tilreisende i Bymisjonssenteret i Tøyenkirken.

Ønsker du mer informasjon om SyRom? Ta gjerne kontakt!

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt