Tillitsperson – bistår mennesker i møte med hjelpeapparatet

Mange mennesker er i kontakt med hjelpeapparatet, men klarer ikke å nyttegjøre seg tilbudet. Vi kurser frivillige medarbeidere til å kunne bistå mennesker i møte med hjelpeapparatet.

Vi ønsker å:
- Bistå brukerne i å sikre sine rettigheter og forpliktelser ved bruk av frivillige tillitspersoner
- Effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet
- Bidra til å synliggjøre brukerens utfordringer og muligheter.

Flere av de allerede eksisterende tiltakene i Kirkens Bymisjon Stavanger er i daglig kontakt med mennesker som av ulike årsaker er brukere av tjenester i det offentlige systemet. Brukerne befinner seg i en vanskelig livssituasjon og er ofte tilknyttet mange ulike tjenester og tilbud.

Kirkens Bymisjons erfaring er at mange mennesker de er i kontakt med likevel ikke klarer å nyttiggjøre seg tilbudet hjelpeapparatet gir. Flere ansatte i Kirkens Bymisjon har erfart at ved å være en form for støttekontakt i møte med systemet, har det bidratt til en forsterket tillitt for alle parter.

Vi tester derfor nå ut en modell hvor vi kurser frivillige til å bli en tillitsperson som kan bistå mennesker i møte med hjelpeapparatet.

Hovedhensiktene er:

  • Bistå brukerne i å sikre sine rettigheter og forpliktelser ved bruk av frivillige tillitspersoner
  • Effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet
  • Bidra til å synliggjøre brukerens utfordringer og muligheter.

Slik gjør vi det:

Tillitspersonen forbereder brukeren i forkant av et møte, er til stede på møtet og har en gjennomgang med bruker i etterkant. På denne måten kan møtene bli mer fruktbare: brukerne er mer forberedt til møtene og kan oppleve seg tryggere og mer avslappet ved å ha en tillitsperson til stede.

Målet er å skape rammer som bidrar til mer tillit for begge parter.

Bakgrunn og samarbeid

Det familiebaserte investeringsselskapet TD Veen opprettet i 2015 Samfunnssentralen på Eiganes. De satser på sosialt entreprenørskap og tilbyr plass i arbeidsfellesskapet til Samfunnssentralen for inntil fem sosiale entreprenører.

Tillitsperson og Kirkens Bymisjon Stavanger har vært så heldige å få være en del av det arbeidsfellesskapet. TD Veen bidrar til Tillitsperson med tilskudd i to år, samt deres kompetanse og erfaring på forretningsutvikling.

Dette er utgangspunktet for at Tillitsperson nå er i gang og har fått mulighet til å starte og videreutvikle konseptet.

Bli frivillig tillitsperson

Vi liker å tro at frivillighet er en grunnstein i det norske samfunnet. I tillegg til å ha fokus på utsatte grupper mennesker, er vi bevisst på at vi i utstrakt grad møter disse utfordringene gjennom frivillighet.

Dette er både fordi frivillige bidrar til at vi kan bistå langt flere i målgruppen, men også fordi det å være frivillig har en egenverdi. Selv om vi har en velfungerende velferdsstat, må vi ikke gi fra oss ansvaret for hverandre.

En frivillig tillitsperson sin oppgave er å bistå mennesker i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Rent praktisk vil det si at man som frivillig er med og forbereder brukeren til møtet, er tilstede på møtet og har en gjennomgang med brukeren i etterkant.

For å bli tillitsperson gjennomgår du et 15-timers kurs og blir sertifisert etter dette.

Vi trenger engasjerte frivillige med sans for struktur som har lyst å bidra til tryggere og mer effektiv samhandling mellom brukere og det offentlige. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med oss for mer informasjon!

For mer informasjon send e-post til tillitsperson@bymisjon.net

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt