Ungdomsklubben

møtestedet i jernbanebygningen

Ungdomsklubben/Møtestedet er ment som et uformelt samlingspunkt der alle ungdommer skal føle en tilhørighet, uansett om man er interessert i aktiviteter eller ikke.

Vi ønsker, sammen med ungdommen, å skape en attraktiv og trygg møteplass som bidrar til entusiasme og selvutvikling. Fokuset vil i hovedsak være aktiviteter tilknyttet Skattkammeret, men det sosiale samværet er det viktigste. Turer og arrangementer er en del av tilbudet!

Møtestedet er åpent mandag og onsdag fra kl. 15 – 20. I jernbanebygningen.

Følg oss på Facebook

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Halden

I Halden ønsker vi å bidra til at flere mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Vi har fokus på gode møteplasser, fellesskap, samt arbeidsavklaring og sysselsetting.

Hva gjør vi i Halden