Ungdomstiltaket V13

Ungdomstiltaket V13 er et sosialfaglig og pedagogisk tilbud og et forebyggende tiltak i Kirkens Bymisjon for ungdommer som opplever en utfordrende hverdag.

V13 fungerer som et bindeledd mellom ungdommen, familien og ulike hjelpeinstanser i det offentlige. På V13 ser vi skole, fritid og hjem i en sammenheng.

Ungdom som er i kontakt med V13, skal bli sett og hørt av tydelige voksne. De skal få oppleve tilhørighet i et fellesskap, få styrket sin identitet og få nye mestringsopplevelser. Dette legger vi til rette for ved å tilby idrettsaktiviteter, kreative verksteder og gode samtaler. V13 har mange ulike tiltak og grupper i løpet av uken, som jentegruppe, AKS (aktivitets- og samhandlingsgrupper), alternativ skoledag og ”Åpen helg" som er et rusfritt tilbud i sentrum. Her kan man spille biljard og andre spill, eller bare prate. Det er alltid minst to voksne til stede. V13 har også et godt utstyrt musikkrom.

I alle skoleferier har vi tilbud for ungdommer som ønsker å være aktive i ferier og på fritiden. Det kan være aktiviteter i V13s lokaler, kinotur, bading, vandreturer, dagsturer på ski, overnattingsturer, og en ukes sommerferietur. Ferieaktivitetene foregår i samarbeid med Utekontakten.

Ungdom som er i kontakt med V13, skal bli sett og hørt av tydelige voksne. De skal få oppleve tilhørighet i et fellesskap, få styrket sin identitet og få nye mestringsopplevelser. V13 har en systemisk tilnærming, og ser skole, fritid og hjem i en sammenheng. V13 har mange ulike tiltak og grupper i løpet av uken.

  • Alternativ skoledag og leksehjelp med pedagogisk utdannet personal
  • Aktivitetstilbud med sosionomutdannede miljøterapeuter
  • Åpent helgetilbud med sosionomutdannede miljøterapeuter og frivillige
  • Ferieaktiviteter
  • Individuell oppfølging

Våre tilbud

Følg oss på Facebook

Bli frivillig på ungdomstiltaket V13!

Meld deg her!

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

  • Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen