Valhallveien 4

for vanskeligstilte kvinner og menn

Boliger forbeholdt vanskeligstilte kvinner og menn tilhørende Oslo kommune.

Bygård
Valhallveien ligger ved Kværnerbyen med gode bussforbindelse, det er for tiden 12 ett- og toromsleiligheter på mellom 25 og 50 kvm.

Beboerne
Boligene er forbeholdt vanskeligstilte kvinner og menn tilhørende Oslo kommune.

Hva kan vi tilby
De ansatte har kontor på adressen, og er lett tilgjengelige på hverdager mellom 08.30 og 16.00

Leieforholdet i Valhallveien er regulert av en vanlig husleiekontrakt.

Alle leilighetene har en oppfølgingstjeneste knyttet til seg. Denne tjenesten er basert på beboers behov og det lages derfor individuelle avtaler der det legges vekt på tilpasning og fleksibilitet.

Individuelle avtaler
Den individuelle avtalen kan inneholde:
• Avtale om hvor ofte det skal være kontakt og hvordan denne kontakten skal  gjennomføres
• Avtaler om hjemmebesøk
• Koordinering av ulike hjelpetilbud
• Kommunikasjon med den aktuelle sosial- og helsetjeneste
• Økonomi
• Samtaler rundt rusmestring
• Kontakt med familie, samarbeid med øvrige beboere eller andre relevante tema

Avtalen vil kontinuerlig være gjenstand for endringer i forhold til tiltak og mål. Dette for at den skal være mest mulig hensiktsmessig for beboeren.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo