Vibemyr skoleverksted

Vibemyr skoleverksted er et tilrettelagt opplæringstilbud på videregående nivå for elever som har rett på spesialundervisning.

På Vibemyr skoleverksted skal du forberede deg på arbeidslivet. For å få deg jobb må du kunne noe så godt at en arbeidsgiver vil ansette deg. Det kalles faglig kompetanse. Men arbeidsgivere krever også at du mestrer de de sosiale kodene som gjelder i arbeidslivet. Det kaller vi for sosiale og arbeidsmessige kunnskaper og ferdigheter.
De ferdighetene arbeidsgivere regner som de mest vesentlige er:
- Pålitelighet
- Samarbeidsevne
- Effektivitet/arbeidsevne
- Overblikk/fleksibilitet
- Personlig mot
- Nøyaktighet

Å trene seg på disse egenskapene er, ved siden av å tilegne deg faglig kunnskap, noe av det viktigste du trenger for å være en av dem som når Vibemyr skoleverksteds målsetning: "Å få og beholde din første jobb ut fra dine evner!"

Hospitering for elever i 10. klasse

Dersom du går i 10. klasse og lurer på om Vibemyr skoleverksted vil kunne være noe for deg, kan du via rådgiveren på din skole søke om hospitering hos oss.

Målet med Vibemyr: "Å få og beholde din første jobb ut fra dine evner!"

Opplæringstilbudet

Vi er en avdeling under Bryne vgs., og er eid av Kirkens Bymisjon. Rogaland fylkeskommune er vår oppdragsgiver.

Du får tilbud om undervisning i ulike allmennfag og valgfag i løpet av året og du kan velge å gjennomføre hele fag med sikte på å gå opp til eksamen og få karakter i faget.

Vårt opplæringstilbud tilpasses den enkelte elev. Vi vet at du kan noe og som elev hos oss skal du få bruk for det du kan – og det du har interesse for. Våre lærere er flinke til å legge opp til en undervisning hvor du både får jobbe med ting du kan og ting du ikke kan, som du har bruk for og gjerne vil lære. Opplæringsgruppene våre er organisert som egne «bedrifter» der elevene lærer blant annet gjennom å arbeide.

Sunburst Over River

Vibemyrs kjerneverdier

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Sandnes

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Sandnes.

Hva gjør vi i Sandnes

Kontakt

  • Besøksadresse:

    Kobberveien 4,
    4313 Sandnes

    Se i kart

Kontakt oss