Trofast Møllenberg er en åpen barnehage på ettermiddagstid, for barn i alderen 0-8 år og deres omsorgspersoner.

Her møter man andre barn og foreldre, spiser middag sammen, leker og deltar i ulike aktiviteter. Det er alltid ansatte tilstede på Trofast, men vi er avhengige av aktiv deltagelse fra foreldrene for å få gjennomført aktivitetene på dagsplanen vår.

Åpningstider for Trofast Møllenberg er mandag og tirsdag 14.30 – 20.00.

Her er sommerprogrammet for Trofast Åpen barnehage i Trondheim!

Dagsprogram:

Kl. 14.30 – Trofast åpner: Lek, kaffe og te.
Kl. 16.45: Samlingsstund.
Kl. 17.00: Middag serveres til alle som har meldt seg på.
Kl. 17:30: Felles aktivitet for barna. Kaffe, te og frilek.
Alle deltar i opprydding når det nærmer seg stengetid.
Kl. 20.00 – Trofast stenger.

Middagen på Trofast er gratis, men man må melde fra om man ønsker mat. Dette må skje innen klokken 13 samme dag. Familiene er fri til å komme og gå når det passer, men vi ønsker at de som har mulighet er til stede når samlingsstunden begynner kl. 16.30. Vi har eget opplegg med ulike aktiviteter i skoleferier.

Trofast har to avdelinger i Trondheim: Trofast Møllenberg og Trofast Saupstad.