Trofast Saupstad er en åpen barnehage på ettermiddagstid, for barn i alderen 0-8 år og deres omsorgspersoner.

Her møter man andre barn og foreldre, spiser middag sammen, leker og deltar i ulike aktiviteter. Det er alltid ansatte tilstede på Trofast, men vi er avhengige av aktiv deltagelse fra foreldrene for å få gjennomført aktivitetene på dagsplanen vår.

Åpningstider for Trofast Saupstad er torsdag kl 14.30-20.00.

Her er sommerprogrammet for Trofast Åpen barnehage i Trondheim!

Dagsprogram:

Kl. 14.30 – Trofast åpner: Lek, kaffe og te.
Kl. 16.45: Samlingsstund.
Kl. 17.00: Middag serveres til alle som har meldt seg på.
Kl. 17:30: Felles aktivitet for barna. Kaffe, te og frilek.
Alle deltar i opprydding når det nærmer seg stengetid.
Kl. 20.00 – Trofast stenger.

Middagen på Trofast er gratis, men man må melde fra om man ønsker mat. Dette må skje innen klokken 13 samme dag.Man er fri til å komme og gå når det passer familien selv, men vi ønsker at de som har mulighet er til stede når samlingsstunden begynner kl 16.45. Vi har eget opplegg med ulike aktiviteter i skoleferier.

Trofast har to avdelinger i Trondheim: Trofast Saupstad og Trofast Møllenberg.