Vaktmestertjenesten i Kongsberg tar på seg et bredt spekter av oppdrag for bedrifter og privatpersoner. Alt fra hagearbeid og gressklipping, sjauing og snø- og takmåking er tjenester vi gjerne utfører. Vi tar på oss både faste og enkeltstående oppdrag. I tillegg hjelper vi deg gjerne med mindre oppgaver, som å henge opp gardinstenger/tv/bilder o.l.

Kundene våre er alt fra private hjem til borettslag og bedrifter. Vaktmestertjenesten kan tilby både enkeltstående og faste oppdrag.

Arbeidstrening

Etter flere år med rus eller psykiske helseutfordringer kan det være vanskelig å delta i organisert aktivitet og arbeidstrening.

Å komme tilbake til arbeidsrettet aktivitet, som eksempelvis attføring, tar tid. Derfor er det behov for å ha et tiltak som er tilnærmet en vanlig arbeidsdag, men som også har rom for å ivareta ustabilitet, sosial eksklusjon, manglende selvfølelse etc.

Vaktmestertjenesten er et lavterskel arbeidstiltak for mennesker med ulike former for arbeidsavklaring som faller utenom det ordinære arbeidslivet.

Tilbudet springer ut fra Aktivitetskafeen til Kirkens Bymisjon, som ble startet i 2018 med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Kongsberg hadde på dette tidspunktet ingen lavterskel aktivitets- eller arbeidstreningstilbud for mennesker som ønsket seg videre fra et liv med utfordringer tilknyttet rus, psykisk helse, utenforskap, ensomhet eller arbeidsledighet. Vaktmestertjenesten ble startet opp i januar – 19, da som et direkte resultat av NRK TV-aksjonen «Mindre alene sammen».

Bred fagkompetanse

Ved å benytte Vaktmestertjenesten, bidrar du til at Kirkens Bymisjon får inntekter til arbeidet for og med mennesker i nærområdet, og at den enkelte deltaker får verdifull trening på veien til et ordinært arbeid.

Et arbeidslag i Vaktmestertjenesten består av en arbeidsleder, som er ansatt i Kirkens Bymisjon Kongsberg, og 4 til 6 deltakere som er i arbeidstrening. Våre arbeidsledere har fagkompetanse fra ulike og relevante bakgrunner. I tillegg har de god erfaring med arbeid rettet mot mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

Kvalitet

Som kunde hos oss kan du være trygg på at arbeidet vi gjør blir gjort kvalitetsmessig tilfredsstillende, til avtalt tid og pris. Vi har kyndig arbeidsleder med god fagkompetanse innen oppdragets art. Arbeidslederen har ansvaret for veiledning av deltakere på sitt team.

Dersom du ikke er fornøyd med våre tjenester bes du om å ta kontakt, så løser vi dette på en god måte.

Vi vil gjerne at våre kunder skal oppleve oss som seriøs aktør og at arbeidet som blir utført er fagmessig godt utført.