I samarbeid med deltakere fra Porsgrunn mottak (SANA) og elever ved Voksenopplæringen i Porsgrunn, driver Kirkens Bymisjon skogrydding og vedhogst i Oklungen.

Forskning (NTNU 2016) viser at mange innvandrere/flyktninger opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket. Aktivitet i skog og mark syntes derfor å være et unikt virkemiddel til å skape et mer inkluderende fellesskap som både gir helse, kulturinnsikt og nye relasjoner.

I samarbeid med deltakere fra Porsgrunn mottak (SANA) og elever ved voksenopplæringen i har vi derfor startet opp skogrydding og vedhogst i Oklungen.

Gjennom en satsning på skogrydding og vedhogst er vi med på å skape en etterlengtet arena for fysisk aktivitet og språktrening, samtidig som vi er med på å vedlikeholde skog og mark og produsere ved til brensel. Vårt mål er at dette tilbudet skal være en meningsfull aktivitet, der inkludering, norskstøtte og kunnskapsbygging bl.a. om natur og miljø skal være i fokus. Tiltaket viser seg å være svært populært.

Vedhogsten er også med på å skaffe kjærkommen inntekt for Kirkens Bymisjon, som er viktig i vår utvikling og etablering av ulike tiltak i Porsgrunn.

Dugnaden er siste lørdagen i måneden fra kl. 10.00 – 14.00. Det er felles avreise fra Folkets hus kl. 09.30 på dugnadsdagen. Vi holder mat og drikke til bålhygge som er en selvsagt del av jobben. Vi garanterer gode pølser, god kaffe og høy hyggefaktor. Alle frivillige i Kirkens Bymisjon er forsikret. Motorsag skal bare benyttes av Ivar Gundersen og hans medhjelper.

Har du lyst og mulighet er det flott om du kan delta. Ta kontakt med virksomhetsleder Håkon Stornes, e-post: hakon@skbat.no