Tønsberg

Bli Veiviser og utgjør en forskjell for flyktninger!

Er du nysgjerrig, er du fremoverlent, har du lyst til å møte nye mennesker med andre erfaringer og bakgrunn? Veiviser er et prosjekt der vi alle kan få delta på en sosial arena for å gjøre hyggelige ting sammen, lære av hverandre og lage et fellesskap sammen.

Vi trenger nettopp deg til å delta i sosiale, kulturelle, og andre friluftsaktiviteter.

Når og hvor?

2-4 ganger i måneden. I Tønsberg og omegn.

Hvordan organiseres oppgavene?

Vi oppretter grupper på tre personer som skal lage et fellesskap sammen. Hver gruppe består av en innvandrer som nylig har kommet til Norge, eller som fortsatt føler seg fremmed i sitt nærmiljø og trenger nettverk, en frivillig med innvandrerbakgrunn som har lengre botid i Norge, og en frivillig med norsk bakgrunn.

Hvem ser vi etter?

Vi trenger nettopp deg som frivillig, som har engasjement, lyst til å bidra i fellesskapet og er villig til å delta på en inkluderende måte. Mange som kommer til Norge som flyktninger ønsker å samhandle med andre som har norsk bakgrunn. Vi trenger deg til dette oppdraget.

 

Håkon Rokseth

Prosjektleder Veiviser/Integrering

477 95635

haakon@skbv.no