Videre tilbyr arbeidsoppgaver til domfelte som har behov for tett oppfølging under gjennomføring av samfunnsstraffen.

Videre har som mål å kartlegge og spille på lag med den domfelte og tilpasse arbeidsoppgavene etter den domfeltes egenskaper og interesser. Når den domfelte får arbeidsoppgaver den mestrer, finner meningsfulle og som gir relevant erfaring, vil også sjansen for å få den domfelte ut av et kriminelt liv og inn i arbeid være større.

Videre skal også bidra med å hjelpe den domfelte med å få på plass ulike i ting i livet som kan bidra til at den domfelte kan velge bort kriminalitet. Dette kan dreie seg om hjelp til å skaffe bolig, avrusing, økonomisk rådgiving og få på plass en ansvarsgruppe som kan støtte vedkommende etter avtjent samfunnsstraff.

Prosjektet Videre ble startet opp av Kirkens Bymisjon høsten 2014 i samarbeid med Sør- Trøndelag Friomsorgskontor, og er knyttet til samfunnsstraff og kriminalitetsforebygging.

Kontaktinfo
Pål Aune, mobil 408 13 925, e-post Pal.Aune@bymisjon.no